Naučná stezka Josefa Klementa

Stezku vybudoval Klub českých turistů ve spolupráci s Klubem Za historickou Polnou a městem Polná, za finanční podpory z programu Podpory regionálních a místních služeb cestovního ruchu v Kraji Vysočina.

Stezka nese jméno Josefa Klementa, prvního předsedy polenského Klubu českých turistů od jeho osamostatnění v roce 1993.

Stezka vede po historických a zajímavých místech Polné a v jejím okolí, je určena pro pěší turisty všech věkových kategorií. Trasu lze libovolně krátit dle fyzických nebo časových možností.

Jednotlivá zastavení:

  1. Husovo náměstí
  2. Dům Josefa Klementa
  3. Zámek
  4. kostel sv. Kateřiny
  5. les Březina (symbolický hrob Anežky Hrůzové)
  6. rybník Peklo
  7. Klešter (stará zemská cesta)
  8. Židovský hřbitov