4. kostel sv. Kateřiny

Byl založen na místě zvaném Strážný vrch v blízkosti hradu v polovině 14. století pány z Pirkštejna. Je druhou nejstarší dochovanou památkou ve městě. Svatostánek sloužil původně jako kaple pro obyvatele hradu a podhradí.  Uvnitř jsou zbytky fresek z počátku 15. století zobrazující život Krista a sv. Kateřiny a fresky polenského malíře Jiříka Jircháře z přelomu 16. a 17. stol.