Kontakty

Klub českých turistů Polná

  • Sídlo: Husovo náměstí 39, 588 13 Polná
  • Identifikační číslo: 46260269
  • E-mail: kct@polna.cz

Předseda:
Marcel Moržol
Karla Čapka 309, 588 13 Polná
tel.: 724 276 943
e-mail: marcelmorzol@seznam.cz

Revizor:
Pavel Horský
tel.: 724 357 194
e-mail: phorsky.polna@tiscali.cz

Místopředseda:
Pavel Oberreiter
tel.: 602 576 286
e-mail: pavelober@seznam.cz

Členka výboru:
Emílie Zemková
tel.: 723 918 782
e-mail: zemkova.e@centrum.cz

Členka výboru:
Dana Oberreiterová
tel.: 728 336 474
e-mail: dana.oberreiterova@seznam.cz

Členka výboru:
Ludmila Moržolová
tel.: 605 213 284
e-mail: ludmilamorzolova@seznam.cz