Oficiální údaje

Klub českých turistů Polná

Sídlo: Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Klub českých turistů Polná je registrován spolkem: Klub českých turistů pod registračním číslem 110104 a dle dohody o součinnosti ze dne 30. 8. 2021.

Identifikační číslo: 46260269

E-mail: kct@polna.cz

Předseda:
Marcel Moržol
Karla Čapka 309, 588 13 Polná
tel: 724 276 943
e-mail: marcelmorzol@seznam.cz

Bankovní spojení:
Číslo účtu: 6565045369/0800
Česká spořitelna Polná