Lesní desatero

  • Opatrně. Do lesa vstupuji na vlastní nebezpečí, padající stromy a větve mě mohou zranit, hlavně za větru a bouřky.
  • Potichu. Zvěř potřebuje klid a já taky, stejně jako ostatní lidi.
  • Bez kouře a ohně. Nechci zapálit les.
  • S respektem. Sbírám jen plody, které znám a jen pro sebe, les při tom nepoškozuji.
  • Bez odpadků. Ty patří do koše.
  • Bez motorek a čtyřkolek. Jezdím a parkuji jinde než v lese. Lesní cesty nejsou parkoviště, musí projet technika.
  • Po cestě. Na kole, koni i na lyžích se vydám jen po vyznačených trasách a beru ohledy na ostatní.
  • Obezřetně. Místům, kde se těží, i pořezaným kládám se vyhnu.
  • Ohleduplně. Lesníkům dám na cestě přednost, jsou tady v práci, často i o víkendech.
  • K lesu s úctou. Oplocenky nechám být, krmelce patří zvěři. Na lavičkách a v altáncích odpočívám, nejsou na jedno použití.

Zdroj: časopis Turista (8-9/2023)