Aktuálně

ZASÍLÁNÍ NOVINEK 
Pokud ještě nemáme v adresáři vaši mailovou adresu a máte zájem o zasílání aktualit z KČT Polná, ozvěte se nám prosím na náš mail: kct@polna.cz
MOŽNOST ÚHRADY ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA ÚČET KČT

Od 1. prosince je možno hradit členské příspěvky na rok 2024 i přímo na náš účet. Týká se to hlavně těch, kteří se nemohou dostavit na členskou schůzi 7. prosince.  Plaťte prosím jednotlivě, uveďte vždy jméno plátce a do sdělení u platby napište Členský příspěvek 2024. Není možné posílat platby za několik lidí, protože pak bychom  je nebyli schopni rozklíčovat. 

Výše příspěvků na rok 2024:
junior, senior a tělesně postižený 150 Kč
dospělý 250 Kč
rodinná známka 450 Kč (nositel) + další členové 50 Kč

Bankovní spojení:
Číslo účtu: 6565045369/0800
Česká spořitelna Polná

Do Třebíče za vánočními světly

6. ledna 2024

Návštěva JE Dukovany a zimní plavba po Dalešické přehradě

10. února 2024

Přepadneme Jihlavu – turistický pochod na trase Rokštejn – Jihlava

17. února 2024

Selské muzeum Michalův statek v Pohledi a komentovaná procházka po Havlíčkově Brodě

23. března 2024

Údolím Jihlavy: Dalešická přehrada – Mohelno – Biskoupky

20. dubna 2024

Výpravy za modrou krví: Kinští – Kostelec nad Orlicí

17. – 19. května 2024

Dětský zájezd – Vodní dům

8. června 2024

Vlakem na prázdniny – hrad Pernštejn

22. června 2024

Splouvání Vltavy – úsek Rožmberk – Zlatá Koruna

12. – 14. července 2024

Slaná Voda, Slovensko

26. – 28. července 2024

Trocnov – 600. výročí úmrtí Jana Žižky

10. srpna 2024

37. ročník: Polenský mrkvanec

14. září 2024

Za burčákem pěšky i na kole – Ostrožská Nová Ves

27. – 29. září 2024

Litomyšl – výročí narození a úmrtí Bedřicha Smetany

19. října 2024

listopad – Za kulturou – divadelní představení

termín a vybrané představení upřesníme

Výroční členská schůze

6. prosince 2024