Historie KČT Polná

Klub českých turistů v Polné byl založen v roce 1924. Jeho činnost ukončila nacistická okupace v roce 1942. Na činnost tohoto klubu navázal nově vzniklý odbor turistiky pod hlavičkou TJ Slavoje Polná. V roce 1993 se odbor osamostatnil a vznikl současný Klub českých turistů Polná. Vedení se ujal Josef Klement. Po jeho nečekaném úmrtí se předsedou klubu stal Antonín Půža. Současný předseda Mgr. Marcel Moržol byl zvolen na Výroční členské schůzi v prosinci 2022.

Kromě výletů po nejbližším okolí Polné, několikadenních putovních výjezdů nejen po České republice, ale i po Slovensku, Rakousku, Itálii a dalších krajích, je hlavní akcí, kterou KČT Polná pořádá, turistický pochod pod názvem Polenský mrkvanec.