Deník turisty

Deník turisty je určen turistům (členům KČT) k evidenci absolvovaných akcí v různých druzích turistiky. Každý turista má možnost se podívat nejen na své akce, ale i akce jiných turistů, kteří si také povedou deník. Dalším přínosem deníku je výstup absolvovaných akcí vybraného turisty pro klasifikátory jako podklad k udělení výkonnostních odznaků. 

Nápad na Deník turisty vznikl na semináři sekce pěší turistiky pro zjednodušení evidence aktivit jednotlivých turistů, kteří mají zájem plnit výkonnostní odznaky a třeba nemají čas či se jim nechce vést papírovou evidenci. Tento podnět projednala programová rada a zadala přípravu webové aplikace „Deník turisty“ přístupné i z mobilního telefonu. Zadání pro novou aplikaci připravil Tomáš Beránek ze sekce výkonnostní turistiky spolu se  sekcemi cyklo, lyžařské, zimní, vht a vodní turistiky, které se k aktivitě připojily. Evidovat své aktivity si mohou samozřejmě i turisté, kteří nemají zájem plnit výkonnostní odznaky. Do Deníku turisty je možno se přihlásit přes stránky KČT www.kct.cz „Deník turisty

Přístup do aplikace je jednoduchý ve 2 krocích:
1. krok registrace – nutno zadat členské číslo KČT, jméno a příjmení, následně přezdívku, email a heslo.
2. krok přihlášení – nutno zadat jméno a heslo. Po přihlášení se turista již dostane na svůj deník se svými akcemi, kde je možno vložit akci dle druhu přesunu (pěšky, cyklo, lyže, zimní, VHT a voda). V detailu akce jsou společné položky pro všechny druhy turistiky Datum a Název akce a různé položky pro konkrétní druh (délka, stoupání, počet dnů, …). Samozřejmě je možnost si kdykoliv změnit osobní údaje.

Při vedení svých akcí v Deníku turisty se mohou turisté podívat i na souhrnné údaje o akcích jiných turistů (třeba svých kamarádů, kteří si také vedou svůj deník, na tzv. „hitparádě“, v které jsou možnosti třídění a vyhledání turistů podle přezdívky.

Po rozjezdu mohou aplikaci využít klasifikátoři výkonnostních odznaků jednotlivých druhů turistiky k získání podkladů jednotlivých turistů pro udělení výkonnostních odznaků včetně potřebných výpočtů kritérií, bodů, obtížnosti apod. (definovaných podle pravidel daného druhu turistiky).

Samozřejmě je možnost se přihlásit do Deníky turisty prostřednictvím mobilního telefonu a připravuje se přizpůsobení aplikace pro pohodlné zobrazení v mobilu, aby si turista mohl třeba už po cestě domů udělat záznam o akci do Deníku turisty.

Problémy s funkčností aplikace směřujte na správce databáze Michala Stanovského (stanovsky@kct.cz), požadavky na rozšíření funkčnosti na Tomáše Beránka (tomas.beranek@volny.cz) ze Sekce výkonnostní turistiky, která má projekt v gesci.