1. Husovo náměstí

Památky na Husově náměstí:

Děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie postavený v letech 1700 – 1707 podle původních plánů italského mistra Dominika de Angeli. Trojlodní barokní bazilika je jedna z nejmohutnějších u nás – je 63 m dlouhá, 26 m široká a 22 m vysoká. Po požáru v roce 1863 znovu postavena věž podle návrhu arch. Schmoranze – sahá do výšky 64 m. Vnitřek je bohatě vyzdobený štukatérskou prací florentinských umělců, jsou zde hrobky rodu Žejdliců, 10 oltářů, cínová křtitelnice z roku 1617, Sieberovy varhany jsou největším zachovaným barokním nástrojem domácí provenience u nás.
Děkanský úřad je v barokní budově z roku 1713 na místě starší renesanční budovy. Tzv. Kaplanka u děkanství je budovou bývalé školy a přiléhá k ní tzv. Školská brána.

Měšťanské domy na Husově náměstí . Dům čp. 49 postavil v roce 1479 Viktorin z Kunštátu. Z období rene­sance pocházejí domy čp. 41 (restaurace U Slovana, v druhé polovině 19. století centrum kulturního života v Polné, sídlo Besedy, Sokola a divadla), čp. 47 (zde v letech 1840–1842 žila Božena Němcová) a čp. 48.

Děkanský úřad a kaplanka z počátku 18. století. Kaplanka dříve sloužila jako škola, dnes v ní sídlí obvodní oddělení Policie ČR.