Dětský zájezd

V sobotu 27. května uspořádal Klub českých turistů Polná dětský zájezd do Starého Hobzí a na pohádkovou stezku v Panenské. Ze Starého Hobzí jsme po silničce a následně po lesních cestách společně dorazili na pohádkovou stezku Malého človíčete. Na stezce plnily děti, ale i dospěláci různé úkoly – poznávali listy stromů, naše houby, stopy zvěře a museli předvést, jak jsou šikovní na přechodech dřevěných lávek či při různých slalom. Více..