Zápis ze setkání pracovní skupiny KČT Polná č. 6/2023

Místo jednání:     Polná, Tempo

Datum:                1. srpna 2023

Účastníci (bez titulů a funkcí): Karel Hladík, Marcel Moržol, Ludmila Moržolová, Pavel Oberreiter, Dana Oberreiterová, Emilie Zemková

Projednány byly tyto záležitosti:

 • Zájezd do Strážnice je obsazen, k dispozici je jedno místo. Náklady se odhadují na 2300–2500 Kč na osobu. Bude se vybírat záloha 2000 Kč buď hotově u M. Zemkové, nebo na účet, a to do 3. září. Informace účastníkům rozešle D. Oberreiterová. M. Moržol pošle D. Oberreiterové podklady k pěším trasám, aby je bylo možné uvést na webu.
 • Zájezd do Lipnice 12. srpna je obsazen. Mapy, informace a podklady pro účastníky připraví M. Moržol.
 • Zájezd do Ondřejova 21. října je rovněž obsazen. K dispozici budeme mít městský autobus. Prohlídka hvězdárny je domluvena.
 • Polenský mrkvanec 2023 bude nabízet tyto trasy: kočárkovou (5 km kolem Pekla), psí (7 km), pro pěší 10, 15, 25 km a pro cyklisty 30, 50 a 70 km. Start pochodu bude od 8:00 do 10:00 u radnice, konec se předpokládá do 16:00. Startovné pro děti do 6 let bude zdarma, členové KČT zaplatí 10 Kč, ostatní příchozí 20 Kč. Přesné vymezení tras bude zveřejňováno postupně na webu a fb. Pozvání na Polenský mrkvanec bude do 15. srpna zasláno k uveřejnění v Polenském zpravodaji a vyvěšeno ve vývěsce na náměstí. Místa, kde budou potřebné kontroly a orientační značení, připraví M. Moržol a P. Oberreiter do dalšího setkání pracovní skupiny.
 • Do Polenského zpravodaje se připraví příspěvek o výletu na Orlík. Text dodá M. Moržol, fotografie D. Oberreiterová. Odesláno bude do 15. srpna.
 • Plánované příspěvky o aplikaci Horobraní a o cestě Via Czechia dodá D. Oberreiterové M. Moržol k umístění na web.
 • Na webové stránky, příp. na FB profil, budou umístěny informace o nejbližších chystaných pochodech s výzvou k účasti. Případní zájemci se budou na skupinové účasti průběžně domlouvat.

Plán na rok 2024

 • Na leden je plánován zájezd do Třebíče s návštěvou betlémů v třebíčském muzeu a procházka po Třebíči s vánoční světelnou výzdobou – připravuje D. Oberreiterová.
 • 17. února se uskuteční pochod Přepadneme Jihlavu.
 • Na březen se plánuje další z výletů do blízkého okolí – do Havlíčkova Brodu.
 • V dubnu proběhne zájezd k výročí B. Smetany do Litomyšle.
 • Na květen je v tuto chvíli plánován vícedenní zájezd v rámci „Výprav za modrou krví – Kinští“, a to do Kostelce nad Orlicí a nejbližšího okolí.
 • V červnu proběhne opět dětský zájezd.
 • V září se opět počítá s pochodem Polenský mrkvanec a v listopadu se zájezdem do divadla.
 • Na léto se plánuje výlet vlakem a pravděpodobně v srpnu zájezd na Vír, Zubštejn a okolí.
 • Na web, příp. na FB profil, bude umístěna výzva, zda by byl zájem i o jiný typ turistiky, např. horskou nebo vodní turistiku pro případné rozšíření nabídky zájezdů a akcí. První návrh podobné akce by byl směrován na hory na Slovensko.
 • Plán akcí na rok 2024 bude projednán na dalším setkání pracovní skupiny.
 • Na rok 2024 připadá také 100 let od zahájení organizované turistiky v Polné. Je třeba se k tomuto výročí vrátit na nejbližší schůzi výboru. Členové výboru promyslí strategii.

Úřední věci:

 • Byl založen transparentní účet u České spořitelny, s účtem může disponovat M. Moržol a D. Oberreiterová.
 • Je třeba upravit podobu přihlášky – formuláře, ke které dosud nedošlo. Úpravu formuláře a jeho schválení provedou členové pracovní skupiny na příštím jednání v září.
 • Na seminář cvičitelů turistiky 7. a 8. října 2023 se přihlásili M. Moržol. P. Horský a P. Oberreiter.
 • Na dětské členy klubu je možné čerpat dotaci 600 Kč od krajského KČT. Žádost o dotaci je třeba adresovat do 8. srpna. Zajistí M. Moržol.
 • Na zářijovém setkání pracovní skupiny bude stanoven termín výroční schůze klubu a místo jeho konání. Proběhne rovněž první domluva na programu schůze.

Termín dalšího setkání pracovní skupiny je stanoven na 12. září v 18:30 v Tempu.

Zapsala: L. Moržolová, 10. 8. 2023