Vodní dům, Včelí svět a Vlašim

8. června 2024

Zájezd vedl Pavel Horský, foto Dana Horská a Jana Růžičková

Vodní dům

čekala nás zajímavá pozorování, vodní rostliny a živočichové, ve venkovní části jsme se vyřádili u vodních hračiček

Včelí svět

Velice zajímavou a interaktivní formou jsme se seznámili s životem včelstva

Vlašim

Navštívili jsme rozsáhlý zámecký park, který u nás patří mezi nejkrásnější a nejzachovalejší