Údolím Jihlavy: Dalešická přehrada – Mohelno – Biskoupky

Na tuto sobotu nebyla vůbec příznivá předpověď počasí (chladno, 98 % déšť), ale nakonec nám vše vyšlo naprosto perfektně. Kromě dvou kratších intenzivnějších přepršek bylo počasí ukázkové.

Startovali jsme od vodní nádrže Mohelno, která je součástí vodního díla Dalešice, byla uvedena do provozu v roce 1977 a slouží jako spodní vyrovnávací nádrž. Podél této vodní nádrže jsme dorazili ke zřícenině hradu Rabštejn – již od roku 1476 byl Rabštejn v záznamech veden jako rozbořený a do dnešní doby se z něj dochovala jen jedna jediná zeď.

Přes hráz Mohelenské nádrže jsme sešli do údolí řeky Jihlavy a vystoupali na vyhlídky Na Babách, Velká skála a Velký kačer. Na Babách na nás čekalo překvapení – přes údolí byla natažena 2 provazochodecká lana – mohli jsme tedy sledovat přechod dvou odvážlivců ve výšce cca 70 m nad řekou.

Další zříceninou, kterou jsme navštívili, byly poměrně rozsáhlé zbytky hradu Templštejn – jsou zde dochovány části paláce, torzo plášťového opevnění, brána a studna. Templštejn je jeden z mála hradů založený na Moravě řádem templářů.

Po prohlídce Templštejna jsme již mířili do našeho cíle – do obce Biskoupky. Dlouhá trasa měřila 22 km a kratší trasa 15 km. Tento dubnový zájezd absolvovalo 33 turistů a jedna psí slečna.