Turisté vyrazili za světly do Třebíče

Už na Tři krále – 6. ledna – jsme zahájili náš letošní turistický rok. Vyrazili jsme na zájezd do Třebíče za jeho vánočním osvětlením a betlémy.

Třebíč se v adventním a vánočním čase už několik let zahaluje do tisíců světýlek. Po celém městě se rozsvěcuje vánoční výzdoba v podobě osvětlených stromů, sloupů, mostů, památek a 3D dekorů.

Naším prvním cílem byl zámek v Třebíči, kde sídlí místní muzeum. V konírně zámku jsme si prohlédli výstavu italských betlémů, která připomínala skutečnost, že v roce 2023 uplynulo 800 let od postavení prvního betlému. Právě v Itálii totiž František z Assisi postavil první betlém. Výstavu italských betlémů připravili zdejší muzejníci ve spolupráci s Krippenmuseum z rakouského Vösendorfu. Zajímavé byly také vystavené betlémy Ilony Klawitter, která vytváří sestavy s opravdu živoucími postavami a figurami.

Dalším bodem našeho programu byla prohlídka zámecké expozice věnovaná valdštejnskému rodu v Třebíči. Rod Waldstein-Wartenberg zde sídlil od 17. století do konce druhé světové války. Prošli jsme šlechtickými interiéry, včetně ložnic, dětského pokoje či zajímavé knihovny. Na konci expozice jsme viděli unikátní vzpomínky hraběnky Anny Marie Waldstein-Wartenberg, která v roce 1945 Třebíč opustila a odešla do Rakouska. Tam její potomci žijí dodnes.

Potom jsme se individuálně rozešli po městě. Někteří z nás například vystoupili k vodojemu Kostelíček Třebíč. Ten dnes slouží jako rozhledna a byl také vánočně ozdoben. Bohužel počasí nám úplně nepřálo a výhled byl omezený.

Naše kroky vedly také do místní židovské čtvrti, kde jsou zajímavé expozice v synagoze a jednom z domů. Přibližují život Židů v Třebíči v časech, kdy tvořili ve městě velmi významnou komunitu – početně i ekonomicky.

Odpoledne jsme se všichni sešli u třebíčské baziliky, kterou jsme si společně prohlédli. Bazilika je skutečným unikátem a je jedním z důvodů, proč je Třebíč zapsána v seznamu světového dědictví UNESCO. K nejcennějším prvkům baziliky patří gotické nástěnné malby v opatské kapli a románská rozeta s desetidílnou kamennou kružbou. Podobnou můžete vidět až ve Francii. Ovšem úplně výjimečná je krypta, jejíž klenbu podpírá padesát sloupů. Tento prostor jste mohli vidět i v několika filmech.

Když jsme z baziliky vyšli ven, byla už tma a my jsme vyrazili za světly do parku nad městem k Masarykově vyhlídce. Tam bylo k vidění několik světelných atrakcí. Míjeli jsme svítící jeleny, veverky, medvědy či prasátka. Prošli jsme světelnými tunely a mohli si pořídit selfie. Z Masarykovy vyhlídky jsme šli přes řeku na Karlovo náměstí. To bylo úplně jiné než za denního světla. I tam bylo několik unikátních světelných dekorů.

Zájezd měl u pěti desítek účastníků velký úspěch a už se těšíme na sobotu 10. února, kdy vyrazíme na další cestu – do elektrárny v Dukovanech, pivovaru v Dalešicích a nakonec lodí po Dalešické přehradě.