Třeboňsko, Vitorazsko – podrobné informace, kola

6. – 8. května

Dojedeme na parkoviště Valtínovský mlýn, vyložíme kola. Zajedeme se podívat na rozhlednu U Jakuba, následně na skalní útvar „Ďáblova prdel“, poté přejedeme k rybníku Zvůle, po hrázi po CT 1119, která nás dovede na křižovatku z CT 1115, kde odbočíme doleva a budeme pokračovat k bizoní farmě Rožnov (možnost občerstvení), pokračujeme dále až ke zřícenině hradu Landštejn (možnost občerstvení). Odtud se dáme po cyklotrase 32, směr Nová Bystřice, projedeme kolem bunkru Čs. opevnění, následuje Klášter, Albeř, Nová Bystřice (možnost občerstvení). Z Bystřice budeme pokračovat po CT 1007 (při sjezdu od golfu při mokrém počasí opatrně) na Peršlák. Podíváme se na nejsevernější bod Rakouska a dále pokračujeme po CT 32, na rozcestí u Dolního pstruhového rybníka se dáme doleva po CT 322 a jedeme po ní směrem na Staňkov, u kapličky se dáme vlevo a po cestě kolem kempů přijedeme do Staňkova. Na hlavní silnici se dáme doleva přes hráz rybníka a dojedeme do Chlumu u Třeboně, u hráze rybníku Hejtman pokračujeme rovně po CT 122, dojedeme do Hamru, kde u restaurace Hamr odbočíme vlevo a pojedeme po silnici, která nás dovede až k penzionu Alešův Dvůr. 50 km

Odkaz: mapa

2. DEN

Ráno vyjedeme od ubytování k Purkrabskému rybníku po CT 1011, po asi 2 km odbočíme vlevo na CT 1010 a pokračujeme do Nové Hutě.  Za obcí u přístřešku odbočíme doprava na CT 341, která nás povede lesem. Po asi 2,5 km se CT zatáčí doprava, ale my pojedeme rovně po cestě až do bývalé obce Najdorf / Nová Ves u Klikova / Kösslersdorf německojazyčný název Kößlersdorf je odvozen od jména ředitele chlumeckého panství Hermana Kößlera/. Do roku 1920 se souběžně používal český název Nová Ves. Po přičlenění nedaleké Nové Vsi nad Lužnicí spolu s dalšími obcemi tzv. Vitorazska k Československu v roce 1920 nastala situace, kdy na území Třeboňského okresu bylo potřeba navzájem odlišit dvě stejnojmenné obce. Proto se začal užívat úřední název Nová Ves u Klikova, podle příslušného poštovního úřadu. Zároveň již nejstarší sklářská osada v 17. století je v pramenech označována jako „Huť u Klikova“ (také jako Skleněná Huť. V běžné mluvě se nejvíce používal – a stále používá – lidový název Najdorf. Žilo zde 550 obyvatel, převážně Němců, kteří se však kolem roku 1928 většinou hlásili k české národnosti (k německé pouze tří). Těžila se zde rašelina.

Od křížku se vrátíme zpět k odbočce, pojedeme doleva a podél obory se dostaneme na CT 341 a dáme se vlevo k mostku přes říčku Dračici – zde můžeme nahlédnout do údolí meandrující řeky Dračice s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů, stezka pro cyklo není vhodná – kořeny, kamení.

Dále pokračujeme stále po CT 341 přes Tokániště, Rapšach-Brand – rozc., Spáleniště – Háj. Zde se dá odbočit doprava a po 1 km je občerstvení Štaidlův kopec – neznámá otevírací doba. Vrátíme se zpět na rozcestí a pokračujeme po CT 341 až k silnici Halámky  –  Gmünd-Nagelberg  Pozor, silný provoz, přejdeme silnici vlevo a po 100 m doprava k pískovně Halámky, ve které se stále těží písek. Koupání omezeno. Pokračujeme dále do Nové Vsi nad Lužnicí CT 1013 přes koleje až k rozcestí, zde doprava na CT 1012. Před obcí Dvory nad Lužnicí můžeme doleva zkratkou,  vyhname se přejezdu přes koleje. V obci Suchdol nad Lužnicí před přejezdem odbočíme doprava na CT Lužická, paměti Vitorazska a po dojedeme do Klikova, odkud se po CT 1011 vrátíme do penzionu. 47 km

Odkaz: mapa

3. DEN

Po snídani se dáme podél penzionu k Novákovu Koutu, doprava po modré TZ Purkrabská cesta přes Kosky, kde přejdeme přes silnici 153 Hamr – Třeboň a budeme pokračovat po CT Okolo Třeboně, která nás dovede do Lutové, kde u rybníka pojedeme po Vozíčkářské cestě ke hřbitovu – Křížová cesta – a odtud po cestě podél aleje k Zřícenině kostela Narození Panny Marie. Odtud pokračujeme dále asi 100 m, odbočíme doprava a po půl km. Přijedeme k CT Okolo Třeboně. Zde doleva a přes Stříbřec až k Stříbřeckému mostu (16 km).

Zde se dá doleva dojet k asi 6 km vzdálenému Rozvodí ležící na Lužnici. Je jakousi vodní křižovatkou vybudovanou při stavbě stok a rybníků. V tomto místě se z Lužnice odděluje kanál Nová řeka, chránící Třeboň a rybník Rožmberk před velkou vodou. Cesta vede alejí podél nové řeky. Odtud se vrátíme zpět k mostu. 13 km

Dále je možné se podívat asi 300 m po proudu k pomníku Emy Destinové. Od mostu se pokračuje v přímém směru po CT Okolo Třeboně do Staré Hlíny, možnost občerstvení. Zde je možnost pokračovat po CT Okolo Třeboně až do Třeboně. 40 km nebo po CT Lužická, 1035 na hráz rybníka Rožmberk odkud po CT 1034 dojedeme do Třeboně 47 km. Autobus bude stát po rybníkem Svět na parkovišti.

Odkaz: mapa

Zdrávi dojeli 🙂 Pavel Oberreiter