Trasa pro pěší – 25 km

Od startu doprava z náměstí po modré značce až k Podleskému mlýnu. Zde rozcestník a první samokontrola.

Okolo mlýna po modré značce až k železnému mostku přes potůček na louku (místo označeno). Louka je posekaná a je třeba odbočit vlevo, cesta není výrazná. Na konci louky po cestě nahoru přes les a okrajem pole až na rozcestí na okraji dalšího lesíka. Lesík obcházíme cestou doprava. Na jeho konci narazíme na další cestu a odsud doleva. Po pravé ruce vidíme malou věžičku na vrcholu Za Borkem (564 metrů). Podle něj se nazývá Záborná. Kolem pěkné lavičky sestup do Záborné mezi domy. Přejdeme hlavní silnic a rovnou mezi domy. Na konci cesta zahýbá do zemědělského dvora a my se dáme vlevo po polní cestě do kopce. V jejím nejvyšším bodě zabočíme po poli k vrcholu Bechyňova lipka (572 metrů). Vrchol je nápadný, je na něm posezení a další samokontrola .

Od Lipky pokračujeme přes pole stále stejným směrem až na polní cestu. Po ní doprava směrem Hrbov. Silnice klesá dolů a po krátkém stoupání protne další silničkou. Po ní doleva do Hrbova. Dole na hlavní silnici je kontrola.

Od kontroly pokračujte po silnic směr Špinov a Nížkov. Silnice stoupá nad obec a při první příležitosti doleva na polní cestu okolo Věčného vrchu (573 metrů – vysílač). Okrajem lesa po cestě až ke kříži. Zde křižovatka, jděte doprava do kopce a nad vesnici Brzkov. Na výrazném místě, kde potkáte asfaltovou silnici, se dejte doleva a okrajem okolo domů Brzkova dorazíte k hlavní silnici z Polné do Přibyslavi. Po ní pokračujete doprava krátce až do místa, kde doleva uhýbá nová asfaltová silnička směrem do České Jablonné. Po ní sestoupit a pak půjdete krátce do kopce, až narazíte na místo na okraji lesa se zelenou turistickou značkou. Zde se dáte doleva a okolo větrných elektráren dojdete až do Věžnic. Tady samokontrola.

Po zelené značce pak na hráz rybníka Kukle (zajímavá nová informační tabule u rozcestníku). Turistická značka vás pak vede až do Polné k cíli na náměstí.

Trasa pro pěší – 25 km