Trasa pro pěší – 15 km

Od start doprava z náměstí po modré značce až k Podleskému mlýnu. Zde rozcestník a první samokontrola.

Okolo mlýna po modré značce až k železnému mostku přes potůček na louku (místo označeno). Louka je posekaná a je třeba odbočit vlevo, cesta není výrazná. Na konci louky po cestě nahoru přes les a okrajem pole až na rozcestí na okraji dalšího lesíka. Lesík obcházíme cestou doprava. Na jeho konci narazíme na další cestu a odsud doleva. Po pravé ruce vidíme malou věžičku na vrcholu Za Borkem (564 metrů). Podle něj se nazývá Záborná. Kolem pěkné lavičky sestup do Záborné mezi domy. Přejdeme hlavní silnic a rovnou mezi domy. Na konci cesta zahýbá do zemědělského dvora a my se dáme vlevo po polní cestě do kopce. V jejím nejvyšším bodě zabočíme po poli k vrcholu Bechyňova lipka (572 metrů). Vrchol je nápadný, je na něm posezení a další samokontrola.

Od Lipky pokračujeme přes pole stále stejným směrem až na polní cestu. Po ní doprava směrem Hrbov. Silnice klesá dolů a po krátkém stoupání protne další silničkou. Po ní doleva do Hrbova. Dole na hlavní silnici je kontrola.

Od kontroly po málo frekventované asfaltové silnici směr Brzkov. Na místě, kde kříží hlavní komunikaci z Polné do Brzkova a pokračujeme rovně směrem k rybníku Kukle. Dole po klesání v zatáčce na označeném místě doleva po můstcích okolo konce rybníka. Když dojdeme na poničenou lesní cestu, dáme se doprava, až narazíme na žlutou turistickou značku. Po té pokračujeme nahoru do kopce k rozcestníku Pod Svatoňovým kopcem bude samokontrola.

Po žluté značce pak až na náměstí do cíle.

Trasa pro pěší – 15 km