Toulovcovy maštale

21. – 22. května 2005

zájezd vedl Antonín Půža