Rápotova podkova

KČT, odbor Rapotice

30. září 2023