PÁLAVA A LEDNICKO – VALTICKÝ AREÁL

23 .a 24. Září 2006

zájezd vedl Ladislav Šimek