Máchuv kraj

28. – 30. září 2007

zájezd vedla Jiřina Kubrová