Krajem Berounky

23. dubna 2005

zájezd vedl Ladislav Chalupník