Hvězdárna Ondřejov

21. října 2023

odjezd od kina v 7,30 přes Jihlavu (zastávka u Billy)

  • HVĚZDÁRNA ONDŘEJOV

(prohlídka hvězdárny od 10 hodin)

Ondřejovská hvězdárna stojí na kopci Manda nad obcí Ondřejov již více než sto let a patří k nejdůležitějším vědeckým pracovištím ve svém oboru v Evropě.

Během návštěvy vás průvodci seznámí s okolnostmi založení hvězdárny, v historické kopuli uvidíte expozici věnovanou vývoji hvězdárny a řadu zajímavých přístrojů. Dozvíte se o současném poslání observatoře i jejím významu v současném astronomickém světě.

Celý rozsáhlý areál je upraven jako park se vzácnými stromy a řadou moderních plastik. Do něho jsou zasazeny secesní budovy a kopule původní hvězdárny, které navrhoval architekt Josef Fanta.

Areál hvězdárny je volně přístupný, do budov je možno vstoupit pouze s průvodcem. Budovy nemají bezbariérový přístup a v historických kopulích je zúžený prostor. Trasa prohlídky vede z části přírodním terénem a ujdete při ní asi 1,5 km. Exkurze trvá přibližně 2 hodiny, není-li domluveno jinak. Prohlídka je vhodná od 5 let, malé děti doporučujeme ponechat doma.

Vstupné

Ondřejovská hvězdárna je spojena i s polenským rodákem, akademickým malířem Karlem Ludvíkem Klusáčkem (*1865 Polná – †1929 Praha), který navrhnul a realizoval sgrafitovou výzdobu pracovny.

  • Oběd Ondřejov (pizzerie) nebo Senohraby (hotel a restaurace)
  • HRUSICE

Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny, se nachází v domě č. p. 115, který využívala Ladova rodina k letním pobytům. Je otevřen od 12:30 do 16:30.

Vstupné

  • Možná alternativa: Pěšky na hrad Zlenice nad řekou Sázavou a zpět Senohraby (celkem 5 – 9 km). HRAD ZLENICENa skalnatém ostrohu, pod nímž ústí Mnichovický potok, si prohlédnete zříceninu hradu, postaveného v počátku 14. stol. Spatříte dodnes zachované zdivo velké věže a obytných staveb, brány, obvodové hradby se zaoblenými nárožími a příkopy.
  • Odjezd domů v 16 hodin
  • Cena zájezdu 300 Kč