Divoká Oslava turisty nadchla i prověřila

Po letech se členové Klubu českých turistů Polná v sobotu 22. dubna opět vypravili do údolí řeky Oslavy na Třebíčsku. S ohledem na to, že průchod kaňonovitým dnem řeky není pro každého, rozdělili jsme se nakonec na tři skupiny, které postupně vyrazily po svých trasách a nakonec se setkaly v Ketkovicích.

První skupina vystoupila nedaleko Náměště nad Oslavou a sestoupila k řece blízko rekreačního střediska U Vlasáka. Čekalo ji celkem 19 kilometrů. Prvních šest kilometrů pak prověřilo zdatnost turistů měrou vrchovatou. Stezka vedla přes kameny údolím řeky a místy na ní bylo ještě bahno po nedávné velké vodě. Vrcholem byla dvě místa, kde jsme museli využít řetězy, abychom překonali skalnaté úseky. Pohled na řeku, která měla dostatek vody, a její peřeje bouřily plnou silou, byl úžasný a už brzy jsme viděli prvního vodáka, který zdolával nástrahy Oslavy.

Skalnatými srázy jsme pak vystoupali na hrad Lamberk s leteckými výhledy do údolí. Po dalších kilometrech mezi chatami okolo řeky jsme dorazili na další hrad Kraví Hora. Z něj zbyla jediná mohutnější zeď, ale s chutí jsme využili místní odpočívadlo. Opět jsme se vrátili k řece a čekal nás poslední výstup na Ketkovický hrad. Ti zdatnější turisté šplhali na hrad přímo od vody vzdušným skalnatým hřebínkem s nepřetržitými výhledy. Ti opatrnější obtížné místo obešli přes dva mosty údolím řeky a na hrad došli po značce.

Druhá skupina turistů se vyhnula nejnáročnějšímu úseku v údolí řeky a zamířila nejprve na rozhlednu Babylon na Zeleném kopci. Ta je považována za jednu z nejstarších u nás. Byla postavena v 19. století tehdejšími majiteli panství a za ideálních podmínek z ní mají být vidět Alpy. Takové štěstí jsme neměli, ale rozhled za slunečního dne byl velice zajímavý. Po modré značce pak vedly naše kroky k bývalému loveckému zámečku Vlčí kopec. Ten je dnes opravený a slouží jako školicí středisko. Potom přišel na řadu strmý sestup k Oslavě do míst, kde je nově vybudovaný most pro pěší přes řeku. Turisté se zde tak už nemusí přes vodu brodit. V tomto místě se trasy obou skupiny spojily a přes už zmíněné dva hrady vedly do Ketkovic. Druhá trasa byla jen o několik málo kilometrů kratší.

Třetí skupina pak zamířila k Mohelenské hadcové stepi, která se rozkládá nad řekou Jihlavou a patří k přírodovědecky nejzajímavějším lokalitám Vysočiny. Když sestoupíte k řece a vrátíte se okruhem do Mohelna, je to také pěkný turistický výkon. Autobusem se pak ti, kteří zvolili tuto variantu, připojili k ostatním. Někteří před odjezdem stihli ještě navštívit i Ketkovický hrad.

Počasí nám tento den přálo, protože celý den svítilo slunce, ale řeka byla plná vody a později také vodáků. To, že jen před krátkým časem se řeka vylila z koryta, nám dokázalo místo, kde Oslava zatopila úplně turistickou značku, a všichni jsme hlubokou vodu museli oblézat po strmém svahu.

Dubnový výlet se všem účastníkům líbil, a to i těm, kteří nejsou členy KČT Polná. Pokud byste s námi chtěli vyrazit, můžete se přidat…