Cyklotrasa 70 km

Polná, Záborná, Stáj − doleva přes ves na Rudolec, na křižovatce u lesa doprava směr Chroustov, kde pokračujeme doprava po silnici k rozcestí nad Kyjovem. Samokontrola. Dáte se doprava po zelené TZ směr Kyjov a zde doleva po zelené TZ kolem plotu cestou až na silnici Černá – Pavlov.

Zde doleva a po 200 m na kopci doprava na lesní cestu, která pokračuje do obce Zadní Zhořec. Za obcí u zastávky doleva do kopce po silnici, která se stáčí doprava na stát. silnici – zde pokračujeme rovně podél lesa dále až ke žluté TZ. Zde doleva a potom podél potoka do obce Krásněves. Tady odbočíme doprava po mlynářské CT, Dolní Bory a Vídeň. Zde za obchodem COOP samokontrola doprava směr úpravna vody, dále po hrázi vodní nádrž Mostiště kolem nemocnice k silnici Vel. Meziříčí – Netín, kterou přejedete rovně a pojedete po silnici až k místu, kde se zatáčí doleva. Zde po cestě rovně do obce Závist, kde po červené TZ doprava pokračujete k Velkému Netínskému rybníku odkud dále po silnici k silnici Netín – Kochánov, kterou přejedete rovně a zástavbou projedete na silnici do Blízkova. Za rybníkem Krenčák u křížku odbočte doprava a po cestě dojedete do Dědkova, zde doleva a po půl km doprava do obce Blízkov.

Před Blízkovem doprava a po zpevněné cestě do Černé. Zde u kaple doleva a dále doprava směr Meziříčko. Na křižovatce doprava do Jersína, zde směr Nadějov. Na kopci v levotočivé zatáčce rovně po lesní/polní cestě do obce Zhoř, kde odbočíte za kostelem doprava a přes novou zástavbu po silnici k hájence a doleva po lesní silnici k Macháčkově chatě, zde doleva až k silnici, odtud doleva přes Dobroutov až do Polné.

Cyklotrasa 70 km