4. Lesní pěšinou kolem rybníka Kukle

Rybník je vzdálen přibližně 3 km od Polné a je druhým největším rybníkem v blízkosti města. Vznikl pravděpodobně ve 14., nejpozději v 15. století. Z velké části je obklopen lesním porostem. Pojmannova stezka vede kolem pravého břehu rybníka. V místě poblíž chobotu rybníka bylo poblíž místa starého posezení zvaného Doubravník zbudováno nové, pevnější, taktéž zastřešené a stejně zvané zastavení a posezení.