3. Borským údolím kolem rybníka Bor k Borskému mlýnu

Borský rybník se nachází v místech bývalých mokřin za židovským hřbitovem. Byl zbudován nejspíše v 15. století k chovu ryb. V místech pod hrází byl zřejmě v 16. stol. postaven mlýn. Dnes jsou v místech již neexistujícího mlýna jen zbytky zdiva; část je přestavěna na rekreační bydlení.