1 Dolní brána

Z 2. poloviny 14. století, pozoruhodný je též vedlejší dům čp.2 s gotickým jádrem. 

2 Kostel svaté Anny
se špitálem

Založen roku 1447 Janem Sezimou z Rochova, novogoticky přestavěn v letech 1893-1894.
Zajímavý je renezanční dům čp. 9 v sousedství, zvaný Stuartovský
(Husova knihovna), tvořící s ostat-
ními domy malebnou skupinu v se-
verní části Sezimova náměstí.

3 Děkanský úřad a kaplanka

Barokní budovy z počátku 18. století. Školskou branou se přijíždělo do města až do roku 1946.

4 Děkanský chrám
Nanebevzetí Panny Marie

Nejvýznamnější památka Polné.
Barokní trojlodí postavené podle plánu Domenica de Angeli v letech
1700-1707. Stavba je 63 m dlouhá,
26 m široká, výška lodě je 22 m, věže
63 m. V interiéru se zachovala bohatá
štuková výzdoba, práce florentských
umělců. V chrámu se rovněž nalézají
Sieberovy varhany, největší barokní nástroj domácí provenience.

 

 

 
Památky v historickém jádru města
 
Polná
Průvodce městem
Text, ilustrace, grafický návrh: Jan Zvoník
Redakční úprava: Jan Prchal
Vydalo město Polná, 2002
Náklad : 3000 ks.
© Jan Zvoník, Polná
 

5 Stará polenská škola

V barokní budově s renezanční dispozicí
je instalována muzejní expozice věnovaná historii školství 18. a 19. století.

6 Domy na H usově náměstí

Dům čp. 49 nechal postavit Viktorin z Kunštátu.
Kamenná pozdně gotická deska klečícího rytíře mu dala jeho jméno "U Rytířů".
Renezanční dům čp. 48 má v přízemí přístupný klenutý mázhaus.
Sousední čp. 47 je rovněž renezanční a v letech 1840-1842 zde žila
Božena Němcová.

7 Sousoší Nejsvětější Trojice

Morový sloup od V. Morávka z roku 1750.

8 Radnice

Budovu věnoval městu K. Varhánek, dnešní
podoba je z roku 1899.
Původní radnice, která stála uprostřed ná-
městí, byla těžce poškozena na konci války
a následně stržena.

9 Rabínský dům

Nachází se v bývalém židovském ghettu vedle synagogy. Průchodem v domě lze projít z původního horního náměstí na tzv. Rabínský plácek.

10 Dům" čp. 538

Na tzv. Rabínském plácku. Barokní dům z doby kolem roku 1740 s původní fasádou.