Klub českých turistů Polná vznikl roku 1924.

Už v roce 1927 vydal vlastním nákladem turistického průvodce „Polná, průvodce po městě a okolí“. Průvodce zasahoval až na Novoměstí, Telečsko, Třebíčsko a okolí Havlíčkova Brodu.

Dlouhodobým předsedou klubu byl Břetislav Rérych, známá osobnost polenského kulturního a společenského života.

Činnost klubu ukončila nacistická okupace v roce 1942. Na činnost tohoto klubu navázal v roce 1986 nově vzniklý odbor turistiky  TJ Slavoj Polná. Po událostech v letech 1989/1990 se tento odbor osamostatnil a v roce 1993 vznikl Klub českých turistů pod vedením Josefa Klementa.

V následujících letech klub propagoval svojí činností region polenska – dálkové pochody „Okolím Polné“ a „Polenský mrkvanec“. Dále umožnil svým členům a zájemcům z řad občanů města Polná navštívit většinu evropských zemí.

V současné době náš klub každoročně pořádá dálkový pochod, turistické vycházky do okolí Polné a několik zájezdů po České republice i dalších státech. V zájezdové činnosti se zaměřujeme v poslední době na cykloturismus, který je velmi populární. Náš klub oslovuje občany různých věkových kategorií.

Klub je ve své činnosti sponzorován některými polenskými podnikateli a městem Polná.

Do budoucnosti se zaměříme na vlastivědné vycházky a zájezdy, neboť zjišťujeme, že znalosti o naší zemi nejsou takové jaké by měly být. Doufáme, že tak přispějeme k tomu, že naši občané budou pyšní na naši krásnou vlast.