NAUČNÁ STEZKA JOSEFA KLEMENTA

(mapa s fotoodkazy)

Popis zastávek:

1 - Husovo náměstí
2 - Synagoga
     dům J. Klementa
3 - Zámek
4 - Kostel sv. Kateřiny
5 - Březina

 (symbolický hrob A. Hrůzové)

6 - Rybník Peklo
7 - Klešter
     (stará zemská cesta)

8 - Židovský hřbitov

Typ stezky: pro pěší
Náročnost:
lehká
Značení: místní, informační               panely

 


Stezka je určena pro pěší turisty všech věkových kategorií. Trasu lze libovolně krátit dle fyzických nebo časových možností.

Klešter 
      (stará zemská cesta)ZámekRybník Peklo (Borský mlýn) Brezina
 (symbolický hrob A. Hruzové) 
; sídla Kostel sv. Kateriny Židovský hřbitov Husovo námestí Synagoga-
dum J. Klementa

  Stezku vybudoval Klub   českých turistů
  ve spolupráci s Klubem
  Za historickou Polnou
  a městem Polná, za
  finanční podpory z
  programu   Podpory
  regionálních a   místních
  služeb cestovního ruchu v
  kraji   Vysočina.
  Stezka vede po historicky
  zajímavých místech
  v Polné a jejím okolí.