Pro malý zájem rušíme červencový zájezd "Orlické hory"

Únor

Zimní vycházka okolím Polné

***

Březen

Zahájení jarní turistické sezóny

29. ročník

v KČT Vysočina pořádá KČT Pelhřimov

***

Duben

Dne 18.4. Zájezd "Podél Oslavy do Mohelna"

Pouze pro pěší

Cena 200,-Kč, záloha 160,-Kč splatná do 18.března

***

Fotky z  akcí najdete zde "Fotogalerie"